Grävarbeten i Sandviken

Grävarbeten

När det kommer till att arbeta med trädgården eller att förbereda en grund för ett hus är det otroligt viktigt att man tänker på att grävarbetet som ska utföras görs på ett bra och proffsigt sätt för att man inte ska riskera att sätta hela grunden av arbetet på spel. Det finna många saker som i samband med grävningar kräver att man tänker efter före och inte gör något som kan orsaka betydligt större problem än vad som skulle vara fallet vid ett välstrukturerat och noggrant genomfört arbete.

VA arbeten

Vi arbetar med VA-anläggningar, till exempel brunnar, dräneringar samt dag- och spillvattenledningar. Vi har erfarenhet av både nyanläggningar som av reparationer och servicearbeten.

Reparationer av entreprenadmaskiner

Vi utför alla förekommande reparationer samt service på entreprenadmaskiner, redskap, lantbruksmaskiner, motorer och mycket mer. Egen maskinverkstad för skärande bearbetning samt svets- och smidesavdelning.

Avloppsarbeten

Vi utför alla typer av avloppsarbeten som behövs för ett väl fungerande avloppssystem, så som högtrycksspolning och dränering.

Husgrunder

Vi åtar oss schaktning i alla former, för husgrunder och andra typer av byggnationer. Det kan vara iordningställande av kuperad tomt eller bara schaktning för att lägga ut makadam inför gjutningsarbeten m.m.

Tomtplanering

När du har bestämt dig för en tomt där du vill bygga ditt hus har du säkert också tankar och förhoppningar om hur gården ska bli när huset står klart. Det är en bra idé att planera tomten redan när du planerar huset. Kanske har du drömmar om att planera om tomten men vet inte hur och vad som är möjligt? Vi kan ge Dig råd och förslag på material, hjälpa Dig att ta fram en skiss och naturligtvis genomföra arbetet.